Kidde Fenwal

 

 

Kidde Fenwal 70-407008-001 ISO-X Kidde Module
Kidde Fenwal 70-408004-001 Smart One Output Kidde Module
Kidde Fenwal 81-870022-000 Kidde Stop Valve 3/4"
Kidde Fenwal 81-870049-000 Kidde Stop Valve 2"
Kidde Fenwal 81-870123-00 Kidde Stop Valve 1-1/2"
Kidde Fenwal 81-871071-000 Discharge Delay, 60 Second
Kidde Fenwal 81-872335-000 Control Pneumatic 1 3 RAN
Kidde Fenwal 81-872442-000 Discharge Head, Grooved Nut
Kidde Fenwal 81-994706-625 Kiddie Head Repair Kit
Kidde Fenwal 90-981574-00 Kidde N2 powered Siren
Kidde Fenwal CYL486536 Kidde Pressure Switch
Kidde Fenwal CYL81-626690-00 Kidde 75# Cylinder Strap
Kidde Fenwal CYL81-870287-00 Kidde 75# CO2 Cylinder
Kidde Fenwal CYL878751 Kidde Manual Control Head
Kidde Fenwal CYL967082 Kiddie Dischager Indicator
Kidde Fenwal CYLWF-242466-00 Outer O Ring WF-242466-000
Kidde Fenwal CYLWF-242467-00 Inner O Ring WF-242467-000
Kidde Fenwal DS-70-400001-10 Detector Base
Kidde Fenwal DS-71-402001-10 Intelligent Smoke Det (photo)
Kidde Fenwal DS-84-322001-00 Gemini II Conventional Panel
Kidde Fenwal DS-WK-841241-00 Kidde Pneumatic Heat Detector
Kidde Fenwal DS70-404001-000 Smart One Heat Detector Head
Kidde Fenwal DS81-802367-000 Kidde Tubing, 3/16" x 46" (116
Kidde Fenwal HOSE251821 251821 Kidde 3/4" hose
Kidde Fenwal HOSE252184 1/2' Kiddie Flex Hose
Kidde Fenwal SENSOR12-E27121 Kiddie Detect-A- Fire 190F 12-
Kidde Fenwal SENSOR12-E27122 Kiddie Detect-A- Fire 225F 12-
Kidde Fenwal WK-870652-000 Lever Operated Control Head
Kidde Fenwal WK-872450-000 Discharge Head, Plain Nut